Улс төрчид

Приус унадаг Л.Энхболд гишүүн 315 саяын орлоготой

Өмнөговь аймгаас сонгогдсон ээлжит нэгэн улстөрч УИХ-ын гишүүн Л.Энхболдын Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг

Өөрийн орлого- 315.952.000 төгрөг

Гэр бүлийн орлого- 13.980.000 төгрөг

Орон сууц, барилга байгууламж- 5

Гэр, авто зогсоол, авто граж, өвөлжөө, хаваржаа, гүний худаг, хүлэмж гэх мэт- 1

Нийт үнэлгээ- 1.023.800.000 төгрөг

Тээврийн хэрэгсэл- Prius- 1

Тээврийн хэрэгслийн үнэлгээ- 11.000.000 төгрөг

Мал, аж ахуй- Хонь-530, Адуу-390, Ямаа-590

Мал, аж ахуйн үнэлгээ- 517.900.000 төгрөг

Газар- Байхгүй

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл- Байхгүй

Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл- 13.794.000 төгрөг

Авлага- Ирээдүй инвест ББСБ ХХК- 1.840.000 төгрөг

Зээл- Ирээдүй инвест ББСБ ХХК- 230.000.000 төгрөг

Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт- Дюьнстравел ХХК, Эрдэнэс ТТ ХК, Ирээдүй инвест ББСБ ХХК

Хувьцааны тоо- 1600ш, 3216ш, 2080ш- Нийт дүрмийн сангийн хэмжээ- 2.081.600.000 төгрөг- Ногдол хувь- 50%, -, 50%

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл- 1- Эзэмшигчийн нэр- Л.Энхболд

www.ULSTURCH.mn

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close